0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

17.26 GH/s

0.00000

Pool Hashrate

7.07 K

0.00000

Mạng Difficulty

192.78 GH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

621443

0.00000

Khai thác Khối

2.23 $+4.86%

0.00000

Giá FIRO

1%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

478

0.00000

Epoch

5.234 GB

0.00000

DAG Kích thước

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

17.26 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1 (4.295G) cho GPU
solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động
Hoa Kỳ1 (4.295G) cho GPU
us-solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
us-solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động
Châu Á1 (4.295G) cho GPU
asia-solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
asia-solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây