0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

9.46 GH/s

0.00000

Pool Hashrate

5.85 K

0.00000

Mạng Difficulty

121.04 GH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

685787

0.00000

Khai thác Khối

1.78 $-0.85%

0.00000

Giá FIRO

517%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

527

0.00000

Epoch

5.617 GB

0.00000

DAG Kích thước

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

9.46 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1 (4.295G) cho GPU
solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động
Hoa Kỳ1 (4.295G) cho GPU
us-solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
us-solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động
Châu Á1 (4.295G) cho GPU
asia-solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
asia-solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động