Làm thế nào để bắt đầu mining Firo (Zcoin) SOLO trên FiroPoW

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1 (4.295G) cho GPU
solo-firo.2miners.com:9090
Hoạt động
8 (34.36G) cho MRR
solo-firo.2miners.com:9009
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào FIRO coin, hãy chọn thuật toán: FiroPoW

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví với blockchain hoàn chỉnh: Firo chính thức, sử dụng ví điện thoại cho Android Coinomi hoặc tạo địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ Binance.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Chỉ GPU có bộ nhớ ít nhất 6GB mới có thể khai thác T-Rex cho Nvidia.
Đối với GPU AMD, chúng tôi khuyên bạn nên TeamRedMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: aKoefNw7AeYKosEYwjCi4RQpVhBWRwU5Mj
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo firo --server solo-firo.2miners.com:9090 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a firopow -o stratum+tcp://solo-firo.2miners.com:9090 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a firopow -o stratum+tcp://solo-firo.2miners.com:9090 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đaay là pool hoạt động với Miningrigrentals.com dàn máy đào cho thuê.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO FIRO
Type: FIROPow
Pool Host: solo-firo.2miners.com:9090
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1 (4.295G)
solo-firo.2miners.com:19090
Hoạt động
8 (34.36G)
solo-firo.2miners.com:19009
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ